• Hem
  • Motion om stopp...
sida

Motion om stopp för köp av utrotningshotade fiskarter

Motion om stopp för köp av torsk och andra utrotningshotade fiskarter

Haven längs våra långa svenska kuster, Bottenviken, Bottenhavet, östersjön samt Skagerack och Kattegatt, har under senare årtionden kraftigt förändrats. Tillståndet i Östersjön, en av jordens mest hotade miljöer, är det mest alarmerande.

Torsken utanför Sörmlandskusten är helt borta och nästan helt borta i resten av Östersjön. Torskbestånden i andra delar av våra hav är starkt hotad. I stora delar av Kattegatt har torskbeståndet kollapsat. Utfiskningen av torsken påverkar hela eko-systemet och balansen i havet förändras. Om en art minskar kraftigt, är det stor risk att det finstämda ekologiska samspelet mellan olika arter rubbas. Ett flertal fiskar, plankton och även fåglar drabbas och hotas som ett resultat av den hårda utfiskningen

Det största hotet mot fisken är inte längre miljögifter, även om dessa naturligtvis bidrar, utan främst den hänsynslösa utfiskningen. Grundproblemet är EU:s kvot­system, som inte är anpassat till bestånden, men också bristande kontroll av illegalt fiske och att stora fiskeflottor använder redskap som fångar fisk urskillningslöst.

För att det överhuvudtaget ska finnas en chans att rädda torsken krävs ett totalt fiskestopp. Det är fiskeexperter och havsmiljöforskare eniga om. Vi kan inte vänta på att EU tar ett beslut om att totalförbjuda torskfiske.

Det är viktigt att agera snabbt. Konsumenter, kommuner och landsting kan skapa opinion i frågan genom att sluta köpa torsk och samtidigt bidra till att minska efterfrågan. Redan idag har ett flertal kommuner och landsting beslutat sig för att sluta köpa torsk. Det är viktigt att fler kommuner följer efter. Vänsterpartiet hoppas med sin motion att Vaxholm stad tar sitt miljöansvar och slutar köpa in fisk från utrotningshotade bestånd.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

  • att Vaxholms stads inköp av torsk, både direkt och indirekt via entreprenörer, skall upphöra tills torskbestånden återhämtat sig runt Sveriges kuster
  • att vid övriga inköp av fisk tillämpa Världsnaturfondens konsumentguide (bifogas) där grönt betyder: smaklig måltid! gult: tänk efter! och rött: låt bli!
  • att kommunen även informerar restauranger i Vaxholm om ovanstående

Vaxholm den 5 mars 2008

För vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers, Alf-Erik Frödén

Kopiera länk