• Hem
  • Motion om vägbe...
sida

Motion om vägbelysning på väg 274

Motion från Vänsterpartiet om vägbelysning på väg 274 från Arninge till Vaxholm

För varje år ökar trafiken till och från Vaxholm. Nu när vägverket har satt upp räcken längs långa sträckor av väg 274 har utrymmet krympt för cyklister, gående eller för bilar som måste stanna. Väjningsutrymmet för omkörande och mötande trafik har minskat. Vid mörker, dimma och snöglopp är det stor risk att olyckor inträffar. Vissa delar av vägsträckan korsas dessutom av viltstråk.

Yrkande: att kommunen tar kontakt med vägverket för att begära vägbelysning.

Gunilla Lauthers

Kopiera länk