• Hem
  • Motion om Waxho...
sida

Motion om Waxholmsbolagets väntsal

Motion från Vänsterpartiet om Waxholmsbolagets väntsal – öppethållande

Kl 20, 21 och 22 går båtar till Ramsö-Tynningö i reguljärtrafik. Vänthallen på Söderhamnskajen stängs redan kl 19 under vardagar, men under helger är den öppen till kl 20 och stängs då av en vakt. Förslagsvis borde vänthallen vara tillgänglig för boende på Ramsö och Tynningö så länge reguljärtrafik pågår. Med dagens kod- eller kortlås borde det vara möjligt att ha tillgång till vänthallen för dem som väntar på båt utan att lokalen används av obehöriga.

Yrkande: Kommunens företrädare/kontaktpersoner i Waxholmsbolaget får i uppgift att medverka till att öppethållandet av vänthallen förlängs så länge reguljärtrafik pågår.

Gunilla Lauthers

Kopiera länk