• Hem
  • Svar på frågor ...
sida

Svar på frågor från Resarös föräldraförening 2010

Svar från Vänsterpartiet i Vaxholm på frågor från Resarös föräldraförening

Hur ställer sig ditt parti till (punkterna a-i) och på vilka grunder baserar ni era ståndpunkter?

a) fritidssatsningar som simhallen på Rindö och Vaxholm Arena

(V)i anser att simhallen på Rindö skulle vara ett utmärkt tillskott till våra barns möjlighet att lära sig simma och bli vattenvana. Samarbetet med folkhögskolan på Värmdö är värdefullt. I framtiden när Stockholmsregionen har vuxit kan Vaxholms kommun inte räkna med att våra skolbarn skall vara välkomna i t ex Täby eller Danderyd. Vaxholm Arena tycks inte vara till för skolbarnen. De behöver en gymnastiksal med justa omklädningsrum och framför allt ett utbud av billiga/kostnadsfria aktiviteter. Det verkar som om idrottsanläggningen Vaxholm Arena skall betalas med dyra hyror.

b) fördelningen av medel till fritidsaktiviteter för flickor jämfört med pojkar

(V)i är ju ett feministiskt parti och värnar speciellt om tjejernas möjligheter till fritidsaktiviteter. Stöd till t ex ridning, gymnastik och mer typiska tjejsporter saknas, men borde självklart finnas.

c) utförsäljningen av förskolor och grundskolor inom Vaxholms kommun

(V)i är helt emot utförsäljning. Ingen skall driva en skola med vinstintresse. Om det blir pengar över betyder det att barnen fått för litet.

d) trafiksituationen kring skolan på Resarö samt cykelvägen längs Överbyvägen

Trafiksituationen kräver nu skolpoliser. Cykelvägen borde gått på samma sida som bollplanen och badet. Nu behöver den byggas färdigt ända till Överbybadet.

e) fördelningen av medel till aktivitetsytor för alla åldrar (lekparker, skejtingområden, osv) på Resarö jämfört med Vaxön

På Resarö och Rindö finns just ingenting av sånt som är attraktivt för barn och ungdomar.
Bygdegårdens tomt är en outnyttjad resurs.

f) en ungdomsgård, samlingsplats, lokal för äldre barn och ungdomar på Resarö

Ända sedan gamla skolan vid Överby övergavs har (V) pläderat för att kommunen skall starta en fritids/ungdomsgård på Resarö. Se vidare vår hemsida vaxholm.vansterpartiet.se

g) att utöka kulturskolans aktiviteter på Resarö skola

Det borde vara en självklarhet att alla skolor i kommunen får samma resurser vad gäller kulturskola. (V)i anser att det borde finnas en rimlig maxgräns för kostnaderna för kulturskolan så att ingen behöver avstå för att det är för dyrt.

h) behovet av bättre busskommunikationer till och från Resarö, speciellt kollektivtrafiken under sena kvällar och nätter

Kravet på turtäthet måste upp i diskussionen med SL

i) utbyggnad av förskola och skola på Resarö

Skolor, förskolor och fritids skall finnas där barnen finns. De kommunala skolorna skall vara så bra att annat utbud blir ointressant.

För övrigt tycker vi att det är för sorgligt att varken föräldrar eller kommun inser värdet i det engagemang nattvandrarna lade ner, och som nu resulterat i att de slutar. Trots att alla vet att behovet är stort bland våra ungdomar.

Vi är även oroliga för att Söderfjärdsskolans kök kommer att läggas ut på entreprenad under 2010 enligt ett protokoll från Söderfjärdsgruppen, skrivet och undertecknat av bitr rektor Hans Larsson 2009 02 02. Protokollet finns utlagt på nätet

”Pkt 5: Organisationsförändringar : Under höstterminen 09 kommer vi på Söderfjärd att laga all mat till övriga skolor i kommunen. Övriga skolor blir sk. mottagningskök. Hur framtiden ser ut vet vi idag inte då verksamheten under 2010 kommer att läggas ut på entreprenad.”

Hälsningar!
Vänsterpartiet i Vaxholm/ Gunilla Lauthers och Mia Steijner Wollmer

Kopiera länk